Biz hakda

XinDongKe

Kompaniýanyň tertibi

“XinDongKe Energy Technology Co., Ltd.”10 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi we ýokary hilli gün energiýasy önümleri bilen Gün paneli ýa-da PV modullary üçin dürli görnüşli Gün materiallaryny (Gün komponentleri) üpjün edýän hünärmen öndüriji.

Esasy önümlerimiz Gün aýnasy (AR örtük), Gün lentasy (Tablisa sim we Busbar sim), EVA filmi, Yzky kagyz, Gün birikmesi gutusy, MC4 birikdirijileri, Alýumin çarçuwasy, müşderiler üçin bir açyk hyzmatly gün silikon möhürleýji, ähli önümler barISO 9001 we TUV şahadatnamalary.

hakda

2015-nji ýyldan başlap, XinDongKe energiýasy eksporta başlady we eýýäm Europeewropa Germaniýa, Angliýa, Italiýa, Polşa, Ispaniýa, Indoneziýa, Malaýziýa, Singapura eksport edildi.Braziliýa, ABŞ, Türkiýe, S uadi, Müsür, Morroko, Mali we ş.m. şu wagta çenli 60-dan gowrak ýurt.

2018-nji ýyldan başlap, BIPV äýnekleri üçin çap edilen ýüpek reňk, Öňdäki (AR örtükli) we arka tarapy deşikli Altra-arassa ýüzýän / nagyşly aýna we müşderileriň islegi boýunça ýüpek reňk tapawudyny gaýtadan işledik.

hakda
hakda

XinDongKe energiýasy, hil, innowasiýa we müşderini kanagatlandyrmak ýörelgelerine esaslanýan energiýa önümlerini dünýäde öňdebaryjy üpjün ediji boldy.Müşderilere gönükdirilen çemeleşmämiz arkaly, uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy we müşderiler bilen ynam döredip, dünýädäki müşderilere yzygiderli ýokary hilli energiýa önümlerini hödürleýäris.Bagyşlanan gözleg we barlag toparymyz, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin innowasion çözgütleri bermek üçin ýadawsyz işleýär.

Yllaryň dowamynda daşary ýurtlardaky iş gerimimizi giňeldip, önümlerimizi Europeewropanyň, Eastakyn Gündogaryň, Gündogar Aziýanyň, Awstraliýanyň we Demirgazyk Amerikanyň 50-den gowrak ýurduna eksport etdik we önümi ygtybarly we wagtynda eltip bermekde gowy abraý gazandyk.

XinDongKe-de, müşderini kanagatlandyrmagyň müşderileri saklamagyň açarydygyna düşünýäris we ajaýyp müşderi goldaw hyzmatlaryny bermäge çalyşýarys.Islendik meseläni çözmek üçin çagyryşa ýokary derejede jogap berýän müşderi hyzmat topary bilen, müşderini saklamagyň ýokary derejesini saklamagy başardyk.

Öňe gidip, hiliň, innowasiýanyň we ajaýyp müşderi hyzmatynyň esasy gymmatlyklarynyň üstünde işlemegi dowam etdireris we bazaryň garaşyşlaryndan we müşderileriň isleglerinden has ýokary önüm önümlerimizi hödürleýäris.

Diňe amatly bahalar we ýokary hilli önümler bilen üpjün etmeýäris,
satuwdan soň gowy hyzmat ýa-da elmydama 24 sagat nobatçylarymyz bilen üpjün ediň.