Önümlerimiz

“XinDongKe Energy Technology Co., Ltd.”

“XinDongKe” energiýasy “hil kärhananyň kalby” bolup durýar we önümiň hilini hemişe birinji ýerde goýýar.Birnäçe ýyllap dowam eden tagallalarymyz bilen bütin dünýäde has köp müşderi aldyk.Hünärmen bilen habarlaşyň

  • XinDongKe

Biz hakda

“XinDongKe Energy Technology Co., Ltd.”10 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi we ýokary hilli gün energiýasy önümleri bilen Gün paneli ýa-da PV modullary üçin dürli görnüşli Gün materiallaryny (Gün komponentleri) üpjün edýän hünärmen öndüriji.

Esasy önümlerimiz Gün aýnasy (AR örtük), Gün lentasy (Tablisa sim we Busbar sim), EVA filmi, Yzky kagyz, Gün birikmesi gutusy, MC4 birikdirijileri, Alýumin çarçuwasy, müşderiler üçin bir açyk hyzmatly gün silikon möhürleýji, ähli önümler barISO 9001 we TUV şahadatnamalary.

Biziň artykmaçlygymyz

Takyklyk, öndürijilik we ygtybarlylyk

XinDongKe ýokary hilli önümleri, amatly bahalary, wagtynda eltip bermegiň wagty we ajaýyp hyzmaty bilen işewür dünýäsinde uly abraý gazandy we dünýäniň ýurtlarynda we sebitlerinde uzak möhletli hyzmatdaşlary bar.Hünärmen bilen habarlaşyň

Takyklyk, öndürijilik we ygtybarlylyk