Gün paneliniň encapsulýasiýasy üçin 0,3 mm gara KPF arka sahypasy.

Gysga düşündiriş:

Gün gara sahypasynyň esasy roly, gün paneliniň netijeliligini we estetikasyny ýokarlandyrmakdyr.

Gara bolansoň, gün şöhlesini has köp siňdirýär we umumy energiýa çykaryşyny ýokarlandyrýar.Şol bir wagtyň özünde, paneliň üstündäki şöhlelenmeleri we ýalpyldawuklygy azaldýar.

Funksional artykmaçlyklardan başga-da, gün gara gara sahypasy gün paneline ajaýyp we ajaýyp görnüş berip biler, bu bolsa dürli programmalar üçin has amatly bolar.üçek gurmak, gün fermasy we ýaşaýyş jaýy.

Gün gara reňkli sahypany saýlanyňyzda, onuň çydamlylygyny, howa şertlerine we UV zaýalanmagyna garşylygy göz öňünde tutmak möhümdir.Qualityokary hilli arkaýyn daşky gurşawyň daşky gurşawyna garşy durmagy we gün öýjüklerini çyglylykdan, çyglylykdan we mehaniki zeperlerden goramagy başarmalydyr.

Umuman aýdanyňda, gün panelleriniň işleýşini we daşky görnüşini ýokarlandyrmak bilen, funksional we estetiki artykmaçlyklary üpjün edýän gün paneli önümçiliginiň aýrylmaz bölegi bolup durýar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

(PVDF / ýelimleýji / PET / F örtükli arka sahypa):
Galyňlygy: 0,25mm, 0,3mm
Adaty ini: 990mm, 1000mm, 1050mm, 1100mm, 1200mm;
Reňkleri: Ak / gara.
Gaplamak: rulon üçin 100 metr ýa-da rulon üçin 150 metr;Customera-da müşderiniň özleşdirilen ululygyna görä böleklere gaplamak.
Haryt aýratynlyklary:
▲ ajaýyp garramaga garşylyk ▲ ajaýyp ýyladyşa we çyglylyga garşylyk
Water ajaýyp suwa garşylyk ▲ ajaýyp UV garşylygy

 

黑色 背板 1
黑色 背板 2

aýratynlyklary

微 信 图片 _20231024150203
图片 2

Saklamak usullary sun Gün şöhlesinden, çyglylykdan we gaplama ýagdaýyny saklamak üçin ammar;Saklamak döwri :
Daşky gurşaw çyglylygyndaky otag temperaturasy, (23 ± 10 ℃ , 55 ± 15% RH) 12 aý.

Önümiň görkezilmegi

Sahypa 6
微 信 图片 _20230104101736
微 信 图片 _20230831140508

  • Öňki:
  • Indiki: