4.0mm 5.0mm Pes demir gün nagşy / Tekstirlenen aýna AR örtük Gün panelleri üçin aýna

Gysga düşündiriş:

√ Marka DONGKE
√ Önümiň gelip çykyşy HANGZHOU, Hytaý
7 Eltip beriş wagty 7-15 GÜN
Supply Üpjünçilik kuwwaty 2400.0000SQM / ARYL
Dürli galyňlykdaky gün aýnasy pes demir 3.2mm 4.0mm 5.0mm sebäpli öndürijilik üýtgeýärdi
Ulanylyşy: Gün energiýasy generatory, suw gyzdyryjy hökmünde giňden ulanylýar. Hytaýda gün modullary.
Gaplamak: stakanyň arasynda poroşok ýa-da kagyz;Güýçli deňze laýyk agaç sandyklar bilen gaplanan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Pes demir dokma aýna 2

Gün temperaturaly aýna, gaty ýokary gün energiýasy geçirijisi bolan ýokary öndürijilikli pes demir aýna.Güýçlendirilende, berkligi we berkligi ony kristal kremniniň fotoelektrik amaly, şeýle hem gün ýylylyk kollektorlary üçin iň amatly saýlamaga öwürýär.

Aýratynlyklary

Pes demir dokma aýna 3

* Ultra ýokary gün energiýasynyň geçirijiligi we pes ýagtylyk şöhlelenmesi.
* Specificörite programma laýyk nagyşlary saýlamak.
* Piramidal nagyşlar modul öndürilende laminasiýa prosesine kömek edip biler, ýöne isleseňiz daşarky ýüzünde ulanylyp bilner.
* Gün energiýasyny optimal öwürmek üçin anti-reflektiw (AR) örtükli prizmatik / mat önümi.
* Doly, mehaniki täsire we ýylylyk stresine garşylyk bilen ajaýyp güýç üpjün etmek üçin doly gyzgyn / berk görnüşde bar.
* Kesmek, örtmek we gyzdyrmak aňsat.

Tehniki maglumatlar

Galyňlygy: 2mm, 2,5mm 3.2mm, 4mm, 5mm
Iň uly ululygy: 2400 * 1250mm,
Minimal ululygy: 300 * 300mm
Indiki amal: arassalamak, kesmek, gödek üwemek, deşik we ş.m.
Faceerüsti: ýekeje nagyş, nagyş görnüşi islegiňiz boýunça edilip bilner.
Görünýän ýagtylyk geçirijisi: 91.60%
Görünýän ýagtylygyň şöhlelenmesi: 7.30%
Gün geçirişi: 91% -den gowrak (93% -den gowrak AR örtük)

Gün şöhlelenmesi: 7,40%
UV geçirijisi: 86.80%
Gün ýylylygy gazanmagyň koeffisiýenti: 92,20%
Kölegeli koeffisiýenti: 1,04%
Öndürijiligi dürli galyňlygy sebäpli üýtgeýärdi
Ulanylyşy: Gün energiýasy generatory, suw gyzdyryjy hökmünde giňden ulanylýar. Hytaýda gün modullary.
Gaplamak: stakanyň arasynda poroşok ýa-da kagyz;Güýçli deňze laýyk agaç sandyklar bilen gaplanan.

aýratynlyklary

Haryt ady Temper pes demir gün aýnasy
Faceüzü ýekeje nagyş, nagyş görnüşi islegiňiz boýunça edilip bilner.
Ölçeg çydamlylygy (mm) ± 1.0
Faceerüsti ýagdaý Iki tarapa-da birmeňzeş görnüşde gurlan.Tehniki talaplara
Gün geçirijisi 91,6%
Demir mazmuny 100ppm
Poissonyň gatnaşygy 0.2
Dykyzlygy 2,5g / cc
Youngaş modul 73GPa
Dartyş güýji 90N ​​/ mm2
Sykyş güýji 700-900N / mm2
Giňeltmek koeffisiýenti 9.03 x 10-6 /
Softumşak nokat (C) 720
Anneal nokady (C) 550
Görnüşi 1. Ultra-Clear gün aýnasy2.Ultra-Clear nagyşly gün aýnasy (giňden ulanylýar), 90% -den gowrak müşderi bu önüme mätäç.

3. AReke-täk AR örtükli gün aýnasy

Hyzmatymyz

Gaplamak: 1) Iki sahypanyň arasynda kagyz ýa-da plastmassa;
2) Deňiz agaç sandyklary;
3) birleşdirmek üçin demir guşak.

Eltip bermek: Gaty welosiped teker turbalarynyň sargytyndan 3-30 gün soň

Satuwdan öňki hyzmat
* Sorag we maslahat goldawy.
* Synag goldawynyň nusgasy.
* Zawodymyzy görüň.

Satuwdan soňky hyzmat
* Müşderileriň ähli soraglaryna jogap beriň.
* hili gowy bolmasa stakany täzeden düzüň
* nädogry önümler bolsa yzyna gaýtaryň

Önümiň görkezilmegi

Pes demir dokma aýna 1
Pes demir dokma aýna 3
Pes demir dokma aýna 4

  • Öňki:
  • Indiki: