Gün çarçuwasy üçin Gün / Fotowoltaik Assambleýasy üçin silikon 9016 görnüşi

Gysga düşündiriş:

√ Marka DONGKE
√ Önümiň gelip çykyşy HANGZHOU, Hytaý
7 Eltip beriş wagty 7-15 GÜN
Capacity Günde 10000set güýji
1. Çyglylyga, hapa we beýleki atmosfera komponentlerine garşylyk
2. Maşyn, termiki zarba we yrgyldy sebäpli ýüze çykýan mehaniki stres we dartgynlygy ýeňilleşdirmek
3. Ajaýyp elektrik izolýasiýa öndürijiligi we antikorona öndürijiligi
4. Açyk açyk garrylyk görkezijisi we hyzmat möhleti 20 ~ 30 ýyl bolup biler
5. -60 ~ 260 between aralygyndaky temperaturada durnukly mehaniki we elektrik öndürijiligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Fotowoltaik Assambleýasy 3

silikon möhürleýji, howanyň çyglylygyny otag temperaturasynda siňdirip bejerýän bitarap silikon möhürleýji materiallaryň bir görnüşidir.Adatça gün öýjük komponentiniň alýumin çarçuwasynyň ýelmeşmeginde we möhürlenmeginde, çatryk gutusynyň ýelmeşmeginde we kristal silikonyň we polikristally silikonyň hapalanmagyndan we okislenmeginiň öňüni alýan materiallaryň köpüsine gowy ýelme we möhürleýiş ýerine ýetirijisi bar.
1. Çyglylyga, hapa we beýleki atmosfera komponentlerine garşylyk
2. Maşyn, termiki zarba we yrgyldy sebäpli ýüze çykýan mehaniki stres we dartgynlygy ýeňilleşdirmek
3. Ajaýyp elektrik izolýasiýa öndürijiligi we antikorona öndürijiligi
4. Açyk açyk garrylyk görkezijisi we hyzmat möhleti 20 ~ 30 ýyl bolup biler
5. -60 ~ 260 between aralygyndaky temperaturada durnukly mehaniki we elektrik öndürijiligi

aýratynlyklary

Reňk Ak / gara
Iscapyşmazlyk, cps Gümürtik däl
Gatylaşdyrma görnüşi Alke komponentli alkone wo
Dykyzlygy, g / cm3 1.39
Mugt wagt (min) 5 ~ 20
Durometriň gatylygy 40 ~ 55
Dartyş güýji (MPa) ≥2.0
Arakesmede uzalma (%) 00300
Sesiň täzeden başlamagy (Ω.cm) 1 × 1014
Päsgelçilik güýji, KV / mm ≥17
Iş wagty (℃) -60 ~ 260

Önümiň görkezilmegi

Fotowoltaik ýygnagy 1
Fotowoltaik ýygnagy 2
Fotowoltaik ýygnagy 4

Sorag-jogap

1.Näme üçin XinDongke Solar saýlaýarsyňyz?

Zhejiang şäheriniň Fuýan şäherinde 6660 inedördül metr meýdany eýeleýän iş bölümini we ammar gurduk.Ösen tehnologiýa, hünär önümçiligi we ajaýyp hil.100% power çydamlylyk diapazony bolan 100% derejeli öýjükler.Modokary modul öwrülişiniň netijeliligi, pes modulyň bahasy Anti-şöhlelendiriji we ýokary ýapyşykly EVA lightokary ýagtylyk geçirijisi Anti-şöhlelendiriji aýna 10-12 ýyl önüm kepilligi, 25 ýyl çäklendirilen kepillik.Güýçli öndürijilik ukyby we çalt eltip bermek.

2. Önümleriňiziň wagty näçe?

10-15 gün çalt eltip bermek.

3.Sizde käbir kepilnamalar barmy?

Hawa, Gün aýnamyz üçin ISO 9001, TUV nord, EVA filmi, Silikon möhürleýji we ş.m. bar.

4. Hil synagyndan nädip nusga alyp bilerin?

Synag üçin müşderiler üçin mugt kiçi göwrümli nusgalary berip bileris.Shük daşamak üçin nusga tölegleri müşderiler tarapyndan tölenmeli.hoşamaýlyk bilen bellik edýär.

5. Gün aýnasynyň haýsy görnüşini saýlap bileris?

1) Galyňlygy: gün panelleri üçin 2.0 / 2.5 / 2.8 / 3.2 / 4.0 / 5.0mm gün aýnasy.2) BIPV / Teplisa / Aýna we ş.m. üçin ulanylýan aýna, islegiňize görä adaty bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki: