Gün öýjüklerini enkapsulat etmek üçin “Eva” filmi

Gysga düşündiriş:

√ Marka DONGKE
√ Önümiň gelip çykyşy HANGZHOU, Hytaý
7 Eltip beriş wagty 7-15 GÜN
Supply Üpjünçilik kuwwaty 2000.000SQM / ARYL
- Ajaýyp howa garşylygy, ýokary temperatura, çyglylyk we UV çydamly
- Ajaýyp material laýyklygy we gabat gelmegi.
- Iň amatly işleýiş, aňsat saklamak, giň temperatura diapazony we ýokary netijelilik bilen laminasiýa.
- Ajaýyp PID we ulitka garşy nagyş.
-Gün filminiň dürli görnüşleri: transokary geçirijilik görnüşi, UV garşy, PID garşy, ýokary refraktiw görkeziji görnüşi, ulitka garşy nagyş görnüşi we çalt berkitme görnüşi üpjün ediler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Eva film 1

Gün öýjüginiň encapsulýasiýasynyň galyňlygy 0,5mm 0,4mm üçin Lamination Gün filmi EVA filmi
PV modulynyň encapsulýasiýasy üçin Gün filminiň aýratynlyklary
- Ajaýyp howa garşylygy, ýokary temperatura, çyglylyk we UV çydamly
- Ajaýyp material laýyklygy we gabat gelmegi.
- Iň amatly işleýiş, aňsat saklamak, giň temperatura diapazony we ýokary netijelilik bilen laminasiýa.
- Ajaýyp PID we ulitka garşy nagyş.
-Gün filminiň dürli görnüşleri: transokary geçirijilik görnüşi, UV garşy, PID garşy, ýokary refraktiw görkeziji görnüşi, ulitka garşy nagyş görnüşi we çalt berkitme görnüşi üpjün ediler.

aýratynlyklary

Harytlar (bölüm) Tehnologiýa senesi
VA mazmuny (%) 33
MIF (G / 10min) 30
Eriş nokady (° C) 58
Aýratyn agyrlyk güýji (g / cm3) 0.96
Döwülmegiň görkezijisi 1.483
Lightagtylyk geçirijisi (%) ≥91
Özara baglanyşyk derejesi (Gel%) 80-90
UV kesiş tolkun uzynlygy (nm) 360
Gabyk güýji (N / CM)  
Aýna / EVA ≥50
TPT / EVA ≥40
UV garramagyna garşylyk (UV, 1000hr%) > 90
Heatylylygyň garramagyna garşylyk (+ 85 ° C, 85% çyglylyk, 1000 sagat) > 90
Gysmak (120 ° C, 3min) <4

Önümiň görkezilmegi

Eva Film 3
Eva Film 4
Eva film 2

Sorag-jogap

1.Näme üçin XinDongke Solar saýlaýarsyňyz?

Zhejiang şäheriniň Fuýan şäherinde 6660 inedördül metr meýdany eýeleýän iş bölümini we ammar gurduk.Ösen tehnologiýa, hünär önümçiligi we ajaýyp hil.100% power çydamlylyk diapazony bolan 100% derejeli öýjükler.Modokary modul öwrülişiniň netijeliligi, pes modulyň bahasy Anti-şöhlelendiriji we ýokary ýapyşykly EVA lightokary ýagtylyk geçirijisi Anti-şöhlelendiriji aýna 10-12 ýyl önüm kepilligi, 25 ýyl çäklendirilen kepillik.Güýçli öndürijilik ukyby we çalt eltip bermek.

2. Önümleriňiziň wagty näçe?

10-15 gün çalt eltip bermek.

3.Sizde käbir kepilnamalar barmy?

Hawa, Gün aýnamyz üçin ISO 9001, TUV nord, EVA filmi, Silikon möhürleýji we ş.m. bar.

4. Hil synagyndan nädip nusga alyp bilerin?

Synag üçin müşderiler üçin mugt kiçi göwrümli nusgalary berip bileris.Shük daşamak üçin nusga tölegleri müşderiler tarapyndan tölenmeli.hoşamaýlyk bilen bellik edýär.

5. Gün aýnasynyň haýsy görnüşini saýlap bileris?

1) Galyňlygy: gün panelleri üçin 2.0 / 2.5 / 2.8 / 3.2 / 4.0 / 5.0mm gün aýnasy.2) BIPV / Teplisa / Aýna we ş.m. üçin ulanylýan aýna, islegiňize görä adaty bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki: