Gün paneli üçin Gün birikmesi Box 3spilt IP68

Gysga düşündiriş:

√ Marka DONGKE
√ Önümiň gelip çykyşy HANGZHOU, Hytaý
7 Eltip beriş wagty 7-15 GÜN
CapacityGöçürmek kuwwaty 4000pcs / gün
380w 400w 420w 500w-den ýokary ýarym öýjük paneli üçin IP68 Gün birikmesi gutusy
Ameangyna çydamly TUV kepillendirilen IP68 1500VDC gün pv birikmesi gutusy
Gün paneliniň arka tarapyna kremniý ýelimli gün birikmesi gutusy berkidilýär .Bu (adatça) 3 birleşdirijini birleşdirýär we gün paneliniň çykyş interfeýsi .Bu birleşme gutusynyň ulanylmagy bilen birikmek aňsat bolýar. massiw etmek üçin gün paneli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Gün PV birikmesi 1-nji gutu
Gün PV birikmesi 5-nji gutu

Varym öýjükler üçin PV Junction Box 3parts IP68 1500VDC, TUV bilen BIPV panelleri, Satyş gün pv birikmesi gutusy Mahabat
Gün paneli fotoelektrik moduly IP68 üçin Gün PV birikmesi gutusy

Önümiň görkezilmegi

Gün PV birikmesi 2-nji gutu
Gün PV birikmesi 3-nji gutu
Gün PV birikmesi 4-nji gutu

Sorag-jogap

1.Näme üçin XinDongke Solar saýlaýarsyňyz?

Zhejiang şäheriniň Fuýan şäherinde 6660 inedördül metr meýdany eýeleýän iş bölümini we ammar gurduk.Ösen tehnologiýa, hünär önümçiligi we ajaýyp hil.100% power çydamlylyk diapazony bolan 100% derejeli öýjükler.Modokary modul öwrülişiniň netijeliligi, pes modulyň bahasy Anti-şöhlelendiriji we ýokary ýapyşykly EVA lightokary ýagtylyk geçirijisi Anti-şöhlelendiriji aýna 10-12 ýyl önüm kepilligi, 25 ýyl çäklendirilen kepillik.Güýçli öndürijilik ukyby we çalt eltip bermek.

2. Önümleriňiziň wagty näçe?

10-15 gün çalt eltip bermek.

3.Sizde käbir kepilnamalar barmy?

Hawa, Gün aýnamyz üçin ISO 9001, TUV nord, EVA filmi, Silikon möhürleýji we ş.m. bar.

4. Hil synagyndan nädip nusga alyp bilerin?

Synag üçin müşderiler üçin mugt kiçi göwrümli nusgalary berip bileris.Shük daşamak üçin nusga tölegleri müşderiler tarapyndan tölenmeli.hoşamaýlyk bilen bellik edýär.

5. Gün aýnasynyň haýsy görnüşini saýlap bileris?

1) Galyňlygy: gün panelleri üçin 2.0 / 2.5 / 2.8 / 3.2 / 4.0 / 5.0mm gün aýnasy.2) BIPV / Teplisa / Aýna we ş.m. üçin ulanylýan aýna, islegiňize görä adaty bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki: