Elektrik toguny geçirmek üçin ygtybarly gün paneli birleşdirijisi

Gysga düşündiriş:

√ Marka DONGKE
√ Önümiň gelip çykyşy HANGZHOU, Hytaý
7 Eltip beriş wagty 7-15 GÜN
Capacity Günde 1000 seti üpjün etmek
Gün paneli birleşdirijisi
Birnäçe Gün ulgamy birikmesi üçin IP67 2.5mm2 ~ 6mm2 Mc4 Gün birleşdirijisi
Gabat gelýän MC4
Siteönekeý ýerinde işlemek
Güýçli çekmek güýji
Birnäçe dakmak we aýyrmak siklleri
Dürli izolýasiýa diametri bolan PV kabelini birleşdirýär
Agyr magistral tok 80A bilen işleýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Gün paneli birleşdirijisi 4
Gün paneli birleşdirijisi 5

Birnäçe gün ulgamy birikmesi üçin IP67 2.5mm2 ~ 6mm2 Mc4 Gün birleşdirijisi
Gabat gelýän MC4
Siteönekeý ýerinde işlemek
Güýçli çekmek güýji
Birnäçe dakmak we aýyrmak siklleri
Dürli izolýasiýa diametri bolan PV kabelini birleşdirýär
Agyr magistral tok 80A bilen işleýär

Spesifikasiýa

bahalandyrylan tok 80A gorag derejesi IP2 * / IP67
naprýa .eniýe 1000V DC laýyk kabel 6mm2 ~ 16mm2
kontakt garşylygy ≤1mΩ ýalyn synpy UL94-VO
howpsuzlyk synpy II çykarmak güýji ≥50N
ölçeg Φ4.0mm goýmak güýji ≤50N
izolýasiýa materialy ppo birikdiriji ulgam gysga baglanyşyk
aragatnaşyk materiallary mis, galaýy bilen örtülen temperatura aralygy -40 ℃ ~ + 90 ℃

Önümiň görkezilmegi

Gün paneli birleşdirijisi 1
Gün paneli birleşdirijisi 2
Gün paneli birleşdirijisi 3

Sorag-jogap

1.Näme üçin XinDongke Solar saýlaýarsyňyz?

Zhejiang şäheriniň Fuýan şäherinde 6660 inedördül metr meýdany eýeleýän iş bölümini we ammar gurduk.Ösen tehnologiýa, hünär önümçiligi we ajaýyp hil.100% power çydamlylyk diapazony bolan 100% derejeli öýjükler.Modokary modul öwrülişiniň netijeliligi, pes modulyň bahasy Anti-şöhlelendiriji we ýokary ýapyşykly EVA lightokary ýagtylyk geçirijisi Anti-şöhlelendiriji aýna 10-12 ýyl önüm kepilligi, 25 ýyl çäklendirilen kepillik.Güýçli öndürijilik ukyby we çalt eltip bermek.

2. Önümleriňiziň wagty näçe?

10-15 gün çalt eltip bermek.

3.Sizde käbir kepilnamalar barmy?

Hawa, Gün aýnamyz üçin ISO 9001, TUV nord, EVA filmi, Silikon möhürleýji we ş.m. bar.

4. Hil synagyndan nädip nusga alyp bilerin?

Synag üçin müşderiler üçin mugt kiçi göwrümli nusgalary berip bileris.Shük daşamak üçin nusga tölegleri müşderiler tarapyndan tölenmeli.hoşamaýlyk bilen bellik edýär.

5. Gün aýnasynyň haýsy görnüşini saýlap bileris?

1) Galyňlygy: gün panelleri üçin 2.0 / 2.5 / 2.8 / 3.2 / 4.0 / 5.0mm gün aýnasy.2) BIPV / Teplisa / Aýna we ş.m. üçin ulanylýan aýna, islegiňize görä adaty bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki: